Hoe om te gaan met een overval


Een overval meemaken is voor u en uw medewerkers een bijzonder ingrijpende gebeurtenis. Het gebeurt onverwachts en gaat vaak gepaard met geweld en bedreigingen.
Het bedrijfsleven lijdt veel schade door overvallen, maar de grootste schade is niet uit te drukken in geld.
De grootste schade wordt namelijk door u en uw medewerkers opgelopen. In iedere branche waar men contant geld of kostbare goederen (terecht of onterecht) vermoed, lopen medewerkers het risico geconfronteerd te worden met een overval.
Door dit te oefenen met een 'echte' overvalsituatie leert u praktische vaardigheden
om zo goed mogelijk met een overval om te kunnen gaan.

Uit onderzoek blijkt dat het volgen van een overvaltraining effectief is op drie gebieden:
1. Preventief: u bent zich bewust van het risico en bent daarom alerter
2. Tijdens een overval: u weet nu wat juist wél en wat juist niet te doen.
3. Na een overval: u bent beter in staat het gebeurde te verwerken.

Het spreekt voor zich dat deze drie punten ruim aan bod komen in deze training.

Wij bieden deze training aan op 2 niveau’s:

• Een overvalpreventietraining van 3 uur die gericht is op bewustwording (zonder acteur,  ook geschikt voor jongere medewerkers) de nadruk ligt daar op het goed toepassen van de organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen.

• Een overvaltraining van 3 uur, hier ligt de nadruk meer op de overval zelf; het gedrag van de overvaller en op het gedrag van de medewerker die de overval meemaakt. Hierbij wordt door een trainingsacteur (in de rol van overvaller) een overval gepleegd waarbij  de medewerkers worden bedreigd met een wapen. De overvaller dwingt de medewerkers opdrachten uit te voeren. Deze training heeft een grote impact en is daarom niet geschikt voor minderjarigen.Klantenreactie

Een dienstverlenend bedrijf beter leren kennen, werkt vaak het best door de opdrachtgevers van dat bedrijf te interviewen. Ik deed dat met een opdrachtgever van Alex Coppelmans. 
                                                                           Corry Daalhof – Thuis in TekstLees verder


Neem contact op

Alex Coppelmans
 
Plevier 13
5508 MS Veldhoven
040 78 024 96


Copyright Alex Coppelmans 2022