Opvang en Nazorg na Calamiteit


In de training maakt u kennis met een Opvangmodel. Dit staat garant voor het verlenen van optimale collegiale opvang. U krijgt inzicht in de impact van schokkende ervaringen en in het verloop van ‘'gezonde' traumaverwerking. Door te oefenen met heldere gesprekstechnieken wordt u voorbereid op de verschillende gesprekstypen die tijdens de opvangperiode plaatsvinden. Verder leert u professioneel om te gaan met emotionele reacties.

Opvangmodel:
• Gesprekstechnieken voor opvang van medewerkers na traumatische ervaringen
• Inzicht in reacties en verwerkingsstijlen
• Overzicht van doorverwijzingsmogelijkheden. 

Waarom deze training?
In eerste instantie spelen de directe collega’s een belangrijke rol in het beperken van de vervelende gevolgen van traumatische ervaringen na een calamiteit. Bedrijfsmaatschappelijk werkers en leidinggevenden hebben in tweede instantie hier een belangrijke rol in. Door hun steun kan de betrokken medewerker in alle rust de ervaring verwerken. Deze training is ontwikkeld om de twee groepen ‘opvangers’ te trainen in deze belangrijke taak.

Inhoud van deze training:
• Uitleg van de verschillende fasen van een opvangmodel
• Het voeren van eerste opvanggesprekken, oefenen met de benodigde gespreksvaardigheden
   met elkaar of met trainingsacteur
• Oefenen in het voeren van vervolg-opvanggesprekken
• De achtergronden van het ontstaan van emotionele problemen en trauma’s.
• Het signaleren van vastgelopen traumaverwerking en mogelijkheden om door te verwijzen. 

Resultaten van de training
Na de training kunt u als ‘opvanger’ effectieve steun aan uw collega’s bieden na schokkende gebeurtenissen. Daarbij kunt u professionele afstand bewaren in situaties die ook bij uzelf de nodige emoties oproepen. Als steun voor uzelf ontvangt u een uitgebreide syllabus met een beschrijving van het opvangmodel en achtergrondinformatie over het verloop van ‘gezonde' traumaverwerking, vastgelopen verwerking en de gevolgen daarvan.

Klantenreactie

Een dienstverlenend bedrijf beter leren kennen, werkt vaak het best door de opdrachtgevers van dat bedrijf te interviewen. Ik deed dat met een opdrachtgever van Alex Coppelmans. 
                                                                           Corry Daalhof – Thuis in TekstLees verder


Neem contact op

Alex Coppelmans
 
Plevier 13
5508 MS Veldhoven
040 78 024 96


Copyright Alex Coppelmans 2022