Workshop Fysieke Weerbaarheid 


Soms zijn zelfs de beste sociale vaardigheden niet voldoende om uit een conflict te blijven. Als normale communicatie niet mogelijk meer is, gaat een verbaal conflict vaak over in een fysieke confrontatie. Op dat moment kan het nodig zijn uzelf in veiligheid te brengen of fysiek te verdedigen. In de workshop fysieke weerbaarheid leert u technieken om zo effectief mogelijk om te gaan met deze extreme (fysieke) conflictsituaties.

De workshop heeft drie doelen:  
1. Het (in) schatten van risico's bij dreigende conflicten
2. Wettelijke kaders bij gebruik van interventietechnieken
3. Technieken fysieke weerbaarheid.

Dit zijn de onderdelen: 
• Leren bij dreigende conflicten verbaal en non-verbaal in overeenstemming te raken (congruentie)
• Leren in duo-procedure benaderen van conflictsituatie vanuit de ‘Veilige-V’
   (De Veilige-V is een door de politie veel gebruikte methode bij conflictsituaties)
• Het in teamverband behandelen van interventietechnieken met als doel effectief en
   professioneel fysiek samen te werken
• Behandelen van veiligheidstechnieken om veilig weg te komen uit bedreigende situaties
• Leren communiceren bij fysieke interventies.
• Behandelen van controle- en opbrengtechnieken.
• Behandelen van afhoud technieken bij noodweersituaties.

Daarnaast leert u meer over:  
• Wanneer mag u zichzelf verdedigen?
• Wat zijn de wettelijke kaders bij fysieke interventies?
• Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om van zelfverdediging te kunnen spreken?

Klantenreactie

Een dienstverlenend bedrijf beter leren kennen, werkt vaak het best door de opdrachtgevers van dat bedrijf te interviewen. Ik deed dat met een opdrachtgever van Alex Coppelmans. 
                                                                           Corry Daalhof – Thuis in TekstLees verder


Neem contact op

Alex Coppelmans
 
Plevier 13
5508 MS Veldhoven
040 78 024 96


Copyright Alex Coppelmans 2022